A. Celal Binzet
Söyleşi ve İmza
19 Ocak 2019, Cumartesi 15:00

A.CELAL BİNZET

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden (1971) sonra değişik okullarda resim öğretmenliği görevinde bulundu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü “Kent ve Plastik Sanatlar” konulu mastır teziyle bitirdi.(1983) Üniversiteye dönüştürüldükten sonra Gazi Üniversitesi’nde lisans tamamlama programına devam etti. Film-Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi’nde grafiker olarak görev yaptığı süre içinde televizyonun eğitim kuşağı ile ilgili çalışmalar dışında kitap kapağı, afiş, film şeridi, broşür, ilüstrasyon ve karikatür gibi değişik işler gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde bir karikatürüyle Birincilik, diğeriyle de Karikatürcüler Derneği Özel Ödülünü aldı.

1996 -1998 döneminde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Geçmişte Gazi Üniversitesinde öğretim görevliliği de yapan sanatçının başta Devlet Resim ve Heykel Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve karma sergi ile çok sayıda kişisel sergisi bulunuyor.

BRHD’nin her yıl düzenlediği sergilerde yer aldı.

2009 yılında Çorum Kent Müzesi kurulması çalışmalarına katılarak kent izlenimleriyle oluşturduğu resimlerini sergileme sonunda müzeye armağan etti.

Resimlerinde ana temayı oluşturan saf doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru bir renk anlayışıyla işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla kurgulanan resimlerinde çevre izlenimlerinin payı oldukça çoktur. Yalın renk planlarının egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla birlikte kendini duyurur.

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyelerinden olan Binzet’in yurtdışında İngiltere, Meksika, İsveç, Fransa’daki özel koleksiyonlar ile Türkmenistan Devlet Müzesi’nde üç yapıtı yer almaktadır. Yurtiçinde ise Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, Akbank, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Gazi Müzesi ile Çorum Kent Müzesi gibi resmî kurum ve kuruluş ile çok sayıda özel koleksiyonda yapıtları bulunuyor. Bir dönem radyo ve televizyonda kendi alanıyla ilgili programların yapımını da üstlendi. Sanatçının, sanat sorunlarını ele alıp değişik yönleriyle irdelediği çok sayıda inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor. “Çirkinliğe ve Karanlığa İnat” adı altında yayımlanmış kitabı bu yazılarından bir bölümünü içerir.

ÜST