Ankaralı Hocalar Resim Sergisi
Ankara 09 - 31 Mart 2018
Bodrum 06 - 28 Nisan 2018

Resim sanatımızın Ankaralı Hocaları

Ankara, temelleri sanat ve kültür kaynakları üzerine kurulan Cumhuriyetin başkenti olarak, resim sanatımızın gelişim süreci içinde de önemli bir yere sahiptir. Hemen hepsi kapsamlı ve yarışma sergileri olan Ankara Sergileri, Devlet Resim ve Heykel Sergileri, özel galeriler resim sanatımızın temel taşları olan sanatçıların Ankara’yı yaşam merkezi olarak seçmesine neden olur. 1960’ların sanat hareketlerini yönlendiren, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olarak Ankara’ya yerleşen Turan Erol, Lütfü Günay, Duran Karaca ve Kayıhan Keskinok dönemlerinin modernizmini belirleyen figüratif yorumlara açık biçimleriyle  yeni resim arayışlarına öncülük ederler. Adnan Turani figüratif ekspresyonların derin anlamlarını resmeder. Nuri Abaç geleneksel kaynaklara yönelimin örneklerini resimler. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu İsmail Altınok geometrik, soyut kompozisyonlar üzerine yoğunlaşırken, Nevzat Akoral naif ruhun resme yansıyan örneklerini tuvallerine aktarır. Ankara’nın sanat ortamının sanatçıları, eserleriyle resim sanatımızın gelişim çizgisine iz bırakırken, sanatımızın tarihindeki yerlerini de alırlar.
Prof. Dr. Kıymet Giray

Nuri Abaç / Lütfü Günay / Nevzat Akoral / Duran Karaca

İsmail Altınok / Kayıhan Keskinok / Turan Erol / Adnan Turani

ÜST