Esra Ertuğrul Tomsuk
Fotoğraf Sergisi
Ankara 18 Aralık 2018 – 12 Şubat 2019

Esra Ertuğrul Tomsuk

1983/ Ankara

2003-2007 - Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği

2007-2011 - Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Tez Konusu: Resimde Kuşbakışı Görsel İmgeler Üzerine Görsel Çözümlemeler

2011-2018 - Sanatta Yeterlik: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Tez Konusu: Sanatta Doğayla İşbirliği Eylemleri Bağlamında ‘Doğa Sanatı’

2009-2018- Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Resim Bölümünde görev yapmaktadır.

1983 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitiminden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Yüksek lisans ve takiben Sanatta Yeterlik eğitimini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı.

Yüksek Lisans tez konusu olan “Kuşbakışı Görsel İmgeler” ile uydu fotoğraflarından yararlanarak doğal malzemelerle tuval üzerine yaptığı topografik resimler giderek, doğada doğal malzemeyle çalışmalara dönüşmüştür. Sanatta Yeterlikte üzerine çalıştığı “Sanatta Doğayla İşbirliği Eylemleri Bağlamında ‘Doğa Sanatı’” isimli tez konusu ile günümüz sanatında çevreci yaklaşımlar, Çevre Sanatı, Eko-sanat, Doğa Sanatı gibi alanlara eğilmektedir. Doğayla ilişki kurmaya odaklanan ve Çevre duyarlılığı yaratma amacı güden işler üretmekte ve enstelasyon, resim, fotoğraf, video gibi farklı disiplinleri birleştiren disiplinlerarası bir üslup benimsemektedir. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi ve sempozyuma katılmış, bu alanda hem akademik hem sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

ÜST