Füge Demirok Resim ve Heykel Sergisi
Ankara 25 Ekim – 17 Kasım 2018

FÜGE DEMİROK

fuge@demirok.org

SANAT ve SAĞLIK ÇALIŞTAYLARI
2017 Sanat ve Sağlık üzerine konuşmacı, BUPERC sempozyum, Boğaziçi Üni., İstanbul
2016 Sanat ve Sağlık Seansları, Onkoloji Dept. Anadolu Medikal Merkezi, Kocaeli
2016 Sanat ve Sağlık seansları, Suadiye Bakımevi, Beylerbeyi, İstanbul
2016 Sağlık Sektöründe Sanat Sertifikası, Florida Üniversitesi, Gainesville, ABD
2016 Otizm konferansı, konuşmacı, Manama, Bahreyn Krallığı
2016 Sanat Odası Proje koordinatörü, Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
2015 YGA Vakfı Görme Engellilerle Liderlik Kampı Çamurla Sanat, Özyeğin Üniversitesi
2014-2015 Çamurla Sanat, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon A.H., İstanbul
2012 Görme Engellilerle, Sanat Terapisi, Parıltı Derneği, İstanbul
2010-2011 Heykel Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Barış A.E.M., İstanbul
2009-2013 YGA Liderlik Kampları, Kavramsal ve Çamurla Sanat Seansları, İstanbul

KARMA SERGİLERDEN SEÇMELER
2008 Beijing Modern Müzesi, Olimpiyat Sergisi, Çin Halk Cumhuriyeti
2007 NYArts Beijing Galeri, Contemporary İstanbul, İstanbul, Türkiye
2007 ARTİST, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2007 Floransa Bienali, Floransa, İtalya
2007 Küresel Isınmaya Beş Kala, EKAV Sanat Merkezi, İstanbul, Türkiye
2006 ARTİST, Galeri Selvin, Antrepo, İstanbul, Türkiye
2006 ARTENİM, Galleria de Arte Gaudi, Nimmes, Fransa
2006 ARTSALZBURG, Galleria de Arte Gaudi, Salzburg, Avusturya
2006 Olimpiyat Heykel Yarışması Sergisi, Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti
2006 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul, Türkiye
2006 White, Broadway Galeri, NewYork, ABD
2006 Grupo Batik Art Sergisi, Barselona, İspanya
2005 Broadway Galeri, Art Basel, Miami, ABD
2005 Denizaltı Heykel sergisi, Ceracarnassos Festivali, Bodrum, Türkiye

ÖDÜLLER
2008 Beijing Olimpiyatları Heykel Yarışması, Olimpiyat ödülü
2008 Beijing Olimpiyatları Heykel Yarışması “ Fine Selected Works” Kataloğu sanatçısı

KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇMELER
2018 Peştemalım, Resim ve Heykel Sergisi, Nurol Vakfı Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye
2017 Karşılaşma An’ı, Resim ve Heykel Sergisi, Enka Okulları, İstanbul, Türkiye
2016 Birlik, Heykel Sergisi, İsa Kültür merkezi, Manama, Bahreyn
2012 Çakıltaşları, Heykel Sergisi, Kempinsky Hotel Barbaros Bay, Bodrum, Muğla, Türkiye
2010 Çakıltaşları, Heykel Sergisi, Taşbaşı Kültür Merkezi, Ordu, Türkiye
2010 Çakıltaşları, Heykel Sergisi, Galeteart Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2009 ARTSHOW, Heykel Sergisi, Galeri Selvin, Mustafa Kemal Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye
2009 Kapılar, Heykel Sergisi, Çifte Hamam, Üsküp, Makedonya
2008 Aç Kapıyı Bezirganbaşı, Heykel Sergisi, Contemporary İstanbul, İstanbul, Türkiye
2006 Galeri Sparkasse, Heykel Sergisi, Neustadt Aisch, Almanya
2005 Damlalar, Heykel Sergisi, Türk Amerikan Derneği, Adana, Türkiye
2005 Damlalar, Heykel Sergisi, Türkiye Kalkınma Bankası Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye
2004 Özgürlük ve Sınırlar, Heykel Sergisi, TED İstanbul Koleji Vakfı Galerisi, İstanbul, Türkiye
2001 Özgürlük ve Sınırlar, Heykel Sergisi, Kara Elmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
2000 Özgürlük ve Sınırlar, Heykel Sergisi, Galeri Oda, İstanbul, Türkiye

EĞİTİM
2018 Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı, Mindfulness Enstitüsü, Türkiye
2017 Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik, DA. halen devam etmektedir.
2017 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım, MA
2016 Florida Üniversitesi, “Sağlık Kurumlarında Sanat” sertifika programı, ABD
1993 SUNY, Westchester Community College, Güzel Sanatlar Fakültesi, NY, ABD
1984 Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim sertifikası, İstanbul
1981 Boğaziçi Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Linguistics Literature Bölümü, BA
1976 TED Ankara Koleji

FÜGE DEMİROK’un Resimlerinde
Peştamalin Asimetrik Estetiği

Lütfiye Bozdağ

Füge Demirok, aile köklerinin uzandığı coğrafyanın geleneksel motiflerini son dönem resimlerine konu ediyor. Karadeniz bölgesinin peştamal desenleri ve renkleri, asimetrinin estetiği olarak karşımıza çıkıyor. Demirok resimlerinde, daire, kare, üçgen gibi geometrinin sabit biçimlerini kullanmasına rağmen, aynı zamanda bilinçdışı bir etkiyle, belleğinin dışavurumu olarak asimetrinin egemen olduğu bir soyutlama içinden plastiğini kuruyor. Asimetri, Füge’nin resimlerinin en temel yapısı olarak, tuvalden üç boyutlu forma geçildiğinde heykellerinde de karşımıza çıkıyor. Sanatçının heykellerindeki asimetrik biçim arayışlarına paralel olarak, tuval resminde renk üzerine yaptığı araştırmalar ve denemeler, bu sergide, öne çıkıyor.

Demirok’un resimleri; plastik tadın matematik görsellikte vuku bulması, bir yandan Selçuklu tezyin sanatının geometrik biçimlerini hatırlatırken diğer yandan çağdaş sanatın, geometrik soyutlamaları içindeki çeşitli varyasyonları olarak okunabilir. Füge sadece Karadeniz peştamallarından değil aynı zamanda bu coğrafyanın Selçuklu sanatının yalın, minimal sonsuzluk düşüncesinden de etkilenmiş, saf bir estetik anlayışa yöneliyor. Bu arayışın içinde sadece plastik ögeler değil, onların yanı sıra sezgisel boyutu da ağır basan, kültürel ve felsefi bir düşünsel arka planın da olduğunu görüyoruz. Selçuklu tezyinat sanatı ve bu sanatın temellendiği geometrik biçimlerin kurgusu Selçukludan Osmanlıya İslam estetiğindeki matematiksel geometriye denk düşüyor.

Geometrik tezyinin İslam’daki sonsuzluk kavramıyla ortaya çıkan düşüncenin plastiği olarak Füge’nin resimlerinde kullandığı altın yaldız ve varak karıştırılmış renk kullanımı Anadolu uygarlıklarının ve çok kültürlü İstanbul kentinin sanatçının belleğinde oluşturduğu kültürel bilinçdışının açığa çıkmasından başka bir şey değildir. Bu çok kültürlülüğün içinde, eski İstanbul’un ikonografik geçmişi ve aynı zamanda metafizik ve kozmik bir dünya tasavvurunun izlerini de taşıdığı görülmektedir.

Asimetrik düzenlemelerin egemen olduğu tuvaliyle Demirok, modern fiziğin belirsizliğine ve rastlantısal oluşumlara bırakıyor kendini. Bu rastlantısal varoluş çizginin ve rengin etkisiyle metafizik ve tinsel bir aura, zamansızlık ve sonsuzluk duygusu uyandırıyor.

Sanatçı, geometrik çizgi ve desenlerin ritmi ile oluşan kompozisyonlarının içine asimetriyi eklediğinde düzensizliğin düzenine ulaşıyor. Kusur sözcüğünün aslında kusurluluktan ziyade gereklilikten geldiğini vurgulayan Demirok, asimetrinin aslında kendisi için neredeyse mutlak simetri anlamına geldiğini ifade ediyor. Düzenin aslında düzensizlik içinde bir varoluş olduğunu ve İngiliz şair Robert Herrick’in (1591-1674) “Delight in Disorder” şiirini referans vererek, düzensizliğin kendi içindeki ahenkli ve dengeli şiirselliğinin verdiği hazzın ifade edildiği dizelerin kendisini çok etkilediğini vurguluyor ve bu anlayışın etkisiyle tuval resimlerinde peştamalın asimetrik estetiğini plastik dil üzerinden yorumluyor.

ÜST