Prof. Dr. PINAR AYDIN O’DWYER
"Resim Sanatında Göz Hastalıkları"

Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA
"Her Yaşta Koruyucu Göz Sağlığı"

26 Mayıs 2018, Cumartesi 15:00

Prof. Dr. PINAR AYDIN O’DWYER

1957’de Ankara`da doğan Prof. Aydın O’Dwyer, 1980’de Tıp doktoru, 1984’de Göz Hastalıkları Uzmanı, 1991’de Göz Nörolojisi Bilim Doktoru (PhD), 1996’da Göz Hastalıkları Profesörü olmuştur. 1993-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalını kurmuş ve başkanı olarak çalışmıştır. Halen serbest olarak mesleğini sürdürmektedir. Alanında sayısız uluslararası ve ulusal bilimsel çalışması, bilimsel ve halk için yazılmış kitapları, uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik sorumlulukları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, Ankara ve İzmir Devlet Opera ve Balesi opera rejisörü ve opera sanatçısı olarak görev yapan babası Necdet Aydın ve aynı kurumlarda bale ve orkestra piyanisti olarak görev yapan annesi Bilge Aydın ile küçük yaştan itibaren opera ve bale provalarında ve temsil kulislerinde büyümüştür. Aydın O’Dwyer amatör olarak bale, flüt ve viyolonsel eğitimi almıştır. Bale sevgisi ve ilgisi nedeniyle Bale Kitabı adlı kitabı (Bale Kitabı, Pınar Aydın O’Dwyer, Bahri Gürcan, Akılçelen Kitaplar, Ankara, 2012) ve operaya olan sevgisi ve ilgisi nedeniyle Opera Kitabı adlı kitabı yazmıştır (Opera Kitabı, Pınar Aydın O’Dwyer, Akılçelen Kitaplar, Ankara, 2015).

Sanat dergileri ve günlük gazetelere opera ve bale üzerine yazılar yazan Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer’a göre opera yaşamdaki her duygu ve olayın sahne üzerinde sanat süzgecinden geçen, insan ruhunu derinden etkileyebilen tüm sanatların bileşimi olan sanattır.


Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA

1964’de Londra`da doğan Prof. Ayşen Topalkara, 1981’de TED Ankara Koleji’nden mezun olmuştur.1987 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde Tıp Doktoru, 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesin de Göz Hastalıkları uzmanı, 2006’da Göz Hastalıkları Profesörü olmuştur. 1990-2017 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında çeşitli akademik kademelerde çalışmıştır. 1998-2009 yılları arasında Göz Hastalıkları Anabilim dalı başkanlığı, CÜSEM ( Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) kurucu müdürlüğü yapmıştır. Halen serbest olarak mesleğini sürdürmektedir.

Özel ilgi alanı

  1. GENEL OFTALMOLOJİ ( 2011 yılından itibaren TOD ORR birimi adına göz hastalıkları uzmanlarına yönelik kurslarda programcı ve eğitmen olarak görev aldı.)
  2. MEDİKAL RETİNA (1995 yılından itibaren üniversitede çalıştığı dönemde Sivas ili ve çevresin de bu alan da tek hekim olarak çalıştı. Konu ile ilgili araştırma görevlilerinin yetiştirdi.
  3. ÜVEİT
  4. AZ GÖRME ve GÖRME REHABİLİTASYONU (2008 yılından günümüze kadar az görme ve az görme rehabilitasyonu konusunda çalışmaktadır. Konu ile ilgili profesyonellere ( öğretmen, özel eğitimci ve göz hasatlıkları uzmanlarına) eğitim vermektedir.

Yer aldığı Sosyal Sorumluluk çalışmaları

1.Türkiye’de Az Görenlere Yönelik Hizmetlerin geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Profesyonellerin Eğitimi LCIF SF 1645/118-U Eğitim koordinatörü. 2013-2015

2.’Sight for Kids’ JJVC LCIF SFK Türkiye projesinde Eğitim Teknik Danışmanı 2015- devam ediyor

Üye olunan Sivil Toplum Örgütleri:

  1. E.D. Ankara Koleji Mezunlar Derneği
  2. Türk-Amerikan ve Uluslararası Kadınları Kültür Yardım Derneği
  3. Türkiye Körler Vakfı, danışmanlık
  4. Albinizm Derneği, Akademik Danışma Kurulunda
  5. Ankara Kolej Lions Kulübü
  6. İBAYDER İlk Bakış Az görenlere Yardım Derneği

ÜST